Provoz naší mateřské školy bývá zpravidla přerušen od poloviny července do konce srpna . V době vánočních a velikonočních prázdnin uzavření školy bývá upřesněno na schůzce s rodiči .


Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě s rodiči a se zřizovatelem.


Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka mateřské školy zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.