Vybavení

Velký prostor obohacuje MŠ o dobře vybavenou tělocvičnu, samostatnou třídu a ložnici, kde je také logopedický koutek se zrcadlovou stěnou. Součástí školy je nově rekonstruovaná kuchyně s jídelnou. Úzké spojení se školní jídelnou přibližuje dětem rodinné prostředí, a tím přispívá k lepší adaptaci malých dětí a celkové pohodě. K MŠ patří školní zahrada , která je vybavená dřevěnými průlezkami, houpačkami, staveništěm , domečkem, pískovištěm , nerez skluzavkou a malým víceúčelovým hřištěm.


Provoz a výchovný program

Provoz MŠ je od 6.00 hod. Do 15.30.hod
V letošním školním roce je zapsáno 25 dětí s plnou docházkou z toho je 16 dětí z naší obce Osíčko, 6 děti z obce Komárno, 1 dítě z Podhradní Lhoty, 1dítě z Libosvár a 1dítě z Mrlínka. Předškolních dětí máme letos celkem 5.
Mateřská škola je jednotřídní rodinného typu. Její výchovná práce směřuje k jazykové výchově- rozvoj mateřské řeči a správné výslovnosti dětí a k estetické výchově se zdůrazněním hudební výchovy – posilování lásky k hudbě a k hudebnímu umění.

Ve školním vzdělávacím programu v odpoledních hodinách je zařazena "Metoda dobrého startu", při které se děti z posledního ročníku připravují na vstup do ZŠ. Rovněž v týdenních intervalech v odpoledních hodinách probíhá kroužek hry na zobcovou flétnu, logopedický kroužek, individuální práce s dětmi v oblasti řeči s garancí logopeda ze SPC Brno. Po obědě je zařazen stomatologický program – čištění zoubků. Mimoškolní aktivita při mateřské škole je angličtina pro děti.


Další pořádané akce

Mateřská škola pořádá ve spolupráci s rodiči a Obecním úřadem Osíčko akce pro děti. Další údaje v sekci "Akce".