ZPĚT


KALENDÁRIUM

01.5 Přilétá křepelka
03.5 Přilétají rorýsové
04.5 Hnízdí poštolka obecná
06.5 Hnízdí koroptev polní
07.5 Hnízdí polák velký
09.5 Hnízdí tetřev hlušec
10.5 Kvete buk lesní
11.5 První lety chroustů
13.5 Hnízdí tetřívek obecný
14.5 Hnízdí jeřábek lesní
15.5 Přilétá ťuhýk obecný
16.5 Začíná kvést smrk ztepilý
18.5 Hnízdí jiřička obecná
20.5 Hnízdí lelek lesní
22.5 Kvete dub
23.5 Kvete akát
24.5 Kvete jírovec maďal
26.5 Kladení srnčat
27.5 Hnízdí krahujec obecný
29.5 Hnízdí bekasina otavní
31.5 Kvetou konvalinky


CELÝ ROK